Rękawice w naszej ofercie jako wyrób medyczny podlegają wymaganiom Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2017/745, natomiast jako środek ochrony indywidualnej podlegają wymaganiom Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/425.
Posiadają dopuszczenie do kontaktu z żywnością.