Najważniejszą wartością medaSEPT S.A.  jest oferowanie najwyższej jakości rękawic a tym samym zapewnienie ochrony
i bezpieczeństwa użytkownikom.

Przejawem rzetelności i otwartości, jest działanie zgodne z etyką biznesu, z poszanowaniem pracowników, użytkowników i kontrahentów.

medaSEPT S.A. dzieli się wiedzą i doświadczeniem oraz współpracuje z innymi aktywnymi podmiotami w dziedzinie zwalczania i minimalizacji zakażeń szpitalnych i podnoszenia standardów pracy.