04.03.2021
Zmieniamy się na MedaSEPT S.A.
Zmieniamy się na MedaSEPT S.A.

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze naszą dotychczasową współpracę uprzejmie informujemy, że w dniu 1 marca br. („Dzień Przekształcenia”) zarejestrowane zostało w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  przekształcenie spółki Medasept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka” lub „Spółka Przekształcana”) w spółkę akcyjną pod firmą: Medasept Spółka Akcyjna („Spółka Przekształcona”).

Przekształcenie Spółki w Spółkę Przekształconą nastąpiło na podstawie art. 551
i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”).

Powyższe oznacza, że Spółka zmieniła formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną z Dniem Przekształcenia.

Zgodnie z art. 553 § 1 KSH, w wyniku przekształcenia Spółce Przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej.

Mając powyższe na uwadze pragniemy podkreślić, że:

  1. od Dnia Przekształcenia Spółka Przekształcona kontynuuje byt prawny Spółki (tzw. zasada kontynuacji), co oznacza, że Spółce Przekształconej przysługują wszelkie prawa i obowiązki Spółki,
  2. Spółka Przekształcona pozostaje stroną wszelkich umów zawartych przez Spółkę,
  3. Spółka Przekształcona nadal posługuje się tym samym numerem NIP i REGON, zmianie uległ jedynie numer KRS,
  4. Spółka Przekształcona kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej pod tym samym adresem, tj.:

 

Medasept Spółka Akcyjna
ul. Forteczna 19   
61-362 Poznań

Adres do korespondencji :

Medasept Spółka Akcyjna
Biuro Zarządu

Al. Powstańców Wielkopolskich 12
64-920  Piła

  1. numery telefonów i adresy poczty elektronicznej nie uległy zmianom,
  2. numery rachunków bankowych również nie uległy zmianom.

 

W związku z powyższym, począwszy od Dnia Przekształcenia, a więc od dnia 1 marca 2021 r., zmieniła się firma Spółki z: Medasept Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na: Medasept Spółka Akcyjna oraz zmienił się numer KRS Spółki na następujący: 0000883912. Pozostałe dane rejestrowe Spółki pozostały niezmienione.