04.05.2017
Światowy Dzień Higieny Rąk- w pigułce MedaSept
Światowy Dzień Higieny Rąk- w pigułce MedaSept

5 maja- Światowy Dzień Higieny Rąk, dzień kiedy patrzymy na swoje ręce i przypominamy najważniesze zasady ich higieny w warukach domowych i szpitalnych.

Roznosicielami drobnoustrojów wywołujących zakażenia mogą być pracownicy ochrony zdrowia, opiekunowie pacjentów, bliscy odwiedzający chorych w szpitalach. Statystyki mówią, że nawet 90 proc. zakażeń szpitalnych można uniknąć, jeśli higiena rąk byłaby na wyższym poziomie.

Higiena rąk stanowi podstawowy środek ograniczający rozprzestrzenianie się zakażeń. Jest to prosta czynność, ale brak konsekwentnego jej przestrzegania stanowi ogólnoświatowy problem w sektorze opieki zdrowotnej.

MedaSept podaje w pigułce najważniejsze informacje związane z higieną rąk:

W czynnościach domowych myj ręce:

 • po przyjściu do domu
 • przed jedzeniem
 • po kontakcie ze zwierzętami
 • po kontakcie z ziemią
 • po wizycie u lekarza lub placówce medycznej
 • po skorzystaniu z toalety.

 

5 momentów higieny rak w placówce medycznej:

 • przed kontaktem z pacjentem
 • przed czystą, aseptyczną procedurą
 • po ekspozycji na płyny ustrojowe
 • po kontakcie z pacjentem
 • po kontakcie z otoczeniem pacjenta

 

Przygotowanie do higieny rąk:

 • obetnij krótko paznokcie
 • nie wycinaj skórek
 • zdejmij biżuterię z rąk ( pierścionki, obrączkę, zegarek itp.)
 • nie noś sztucznych lub lakierowanych paznokci
 • nie pracuj w odzieży z długim rękawem

 

Technika mycia rąk (40-60 sekund):

 • namocz ręce letnią wodą
 • za pomocą przycisku łokciowego pobierz porcję mydła
 • rozprowadź mydło po skórze rąk, nie pomijaj grzbietów, przestrzeni międzypalcowych , nadgarstków
 • spłucz ręce z mydła pod strumieniem bieżącej wody
 • osusz ręce ręcznikiem jednorazowym

 

Dezynfekcja rąk:

 • za pomocą przycisku łokciowego pobierz porcję środka dezynfekcyjnego w ilości pokrywającej wewnętrzną powierzchnię dłoni
 • rozprowadź środek po skórze rąk, nie pomijaj grzbietów, przestrzeni międzypalcowych , nadgarstków
 • wcieraj płyn w dłonie aż wyschnie zgodnie z techniką Ayliffe

 

Zasady stosowanie rękawiczek jednorazowych:

 • używać rękawic, gdy istnieje ryzyko kontaktu z krwią, płynami ustrojowymi lub inną potencjalnie zakaźnym materiałem, błoną śluzową lub naruszonymi powłokami skórnymi
 • rękawice niejałowe w bezpośrednim kontakcie z pacjentem: kontakt z krwią, błonami śluzowymi, uszkodzoną skórą, materiałem potencjalnie zakaźnym lub niebezpiecznym, w przypadku sytuacji nagłych i epidemiologicznych, usunięcie/ założenie / odłączenie obwodowej linii naczyniowej, pobieranie krwi, badanie pochwy lub miednicy, odsysanie rurki intubacyjnej ( niezamknięty system)
 • rękawice niejałowe w pośrednim kontakcie z pacjentem: sprzątanie wymiocin i zanieczyszczeń płynami ustrojowymi, przenoszenie i czyszczenie narzędzi , przenoszenie śmieci i ubrudzonej bielizny chorego
 • rękawice jałowe: procedury chirurgiczne, odbieranie porodu, inwazyjne procedury radiologiczne, założenie wkłucia centralnego, przygotowanie żywienia pozajelitowego oraz chemioterapeutyków
 • po zdjęciu rękawic należy umyć ręce
 • zdejmując rękawice nie dotykać ich zewnętrznej  skażonej strony
 • rękawice należy zmienić jeśli zmienia się procedurę na pacjencie, np. przechodzi od skażonych części do innych części ciała lub przedmiotów w jego otoczeniu
 • rękawce są jednorazowe- jeden pacjent i jedna procedura
 • skażone rękawice traktować jako odpad medyczny