25.09.2020
Światowy Dzień Farmaceuty
Światowy Dzień Farmaceuty

Farmaceuta najczęściej jest pierwszym źródłem informacji w zakresie przyjmowania leków i suplementów.
Ale jego lista obowiązków jest niezwykle długa, m.in.:

  • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych;
  • wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
  • sporządzanie leków recepturowych i aptecznych
  • ocena jakości leków recepturowych, aptecznych i gotowych
  • sprawowanie opieki farmaceutycznej
  • zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych
  • współudział w badaniach nad lekiem i w badaniach klinicznych
  • przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy otrzewnowej oraz płynów infuzyjnych.

Dzisiaj Światowy Dzień Farmaceuty. Dziękujemy za wykonywaną pracę w aptece, w szpitalu, laboratorium!