07.05.2015
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i Półksiężyca
Światowy Dzień Czerwonego Krzyża i  Półksiężyca

Coroczne w 192 krajach obchodzi się w dniu 8 maja święto milionów wolontariuszy, którzy rozpowszechniaj ideę siedmiu podstawowych zasad: humanitaryzmu,bezstronności, neutralności, dobrowolności, niezależności, dobrowolności,powszechności, jedności i powszechności.
Są to zasady krzewione przez Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
Misją Ruchu, którą popiera MedaSept jest „zapobieganie i łagodzenie cierpienia ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych”.