12.05.2021
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

Dziękujemy za każda minutę Waszej pracy. Za trud, poświęcenie, wsparcie, troskę, uśmiech, za niesienie pomocy.

Ponad rok trwająca pandemia unaoczniła, jak ważną grupą zawodową są pielęgniarki i pielęgniarze- opiekują się pacjentami, walczą o ich zdrowie i życie, zawsze na pierwszym froncie i zawsze blisko chorych.

Wspieramy Was! Zyczymy zdrowia i wytrwałości.