22.01.2014
medaSept członkiem wspierającym PSPE
medaSept członkiem wspierającym PSPE

medaSept z dniem 14 stycznia 2014 roku jest członkiem wspierającym Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych.
Wspierając działania Stowarzyszenia, chcemy przyczynić się do minimalizacji ryzyka zakażeń i edukacji, zwłaszcza na temat właściwego użytkowania i doboru rękawic.

Cele statutowe PSPE:

  • Podejmowanie działań na rzecz rozwoju pielęgniarstwa epidemiologicznego.
  • Określenie standardów kształcenia podyplomowego w zakresie pielęgniarstwa epidemiologicznego.
  • Podejmowanie inicjatyw i promocja skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki i zwalczania zakażeń szpitalnych.
  • Integracja środowiska pielęgniarek epidemiologicznych.
  • Reprezentowanie interesów grupy pielęgniarek epidemiologicznych.
  • Podejmowanie prac badawczych i naukowych z zakresu higieny i epidemiologii.